Forside
Nyt fra KOK
Program
Tilmelding
Foreningens formål
Bestyrelsen i KOK
Medlemskab
Generalforsamling
Persondatapolitik

Bestyrelsen

Rita Bojesen, formand
Heilmannsvej 1 stuen, 4230 Skælskør, Mobil 23108223, email: Rita.bojesen@live.dk

Lis Christensen,sekretær
Konge-Åsen 62, 4230 Skælskør, Mobil 41666089, email: lis-chris@stofanet.dk

Mia Ibsen, medlem,
Nyvej 18, 4261 Dalmose, Mobil 28604583, email: mia.Ibsen@hotmail.com

Uffe Hansen, suppleant
Vibevej 5 4261 Dalmose, Mobil 22798184, e-mail: uffevibevej@gmail.com

Henning Jensen, suppleant
Nysøgaard 113, 4230 Skælskør, Mobil 20162730, e-mail: hvisholm@live.dk

Mette Nielsen, suppleant
Skovvej 19, 4230 Skælskør, Mobil 61241586, e-mail: metten@stofanet.dk

Kreativ Oplysnings Kreds     ·    Skælskør & Hashøj    ·    51 35 77 80    ·    e-mail: kk@events.dk